Vilka ridregler finns det?

Det finns mängder med ridregler som man som hästägare och ryttare måste ta hänsyn till. Samtidigt kan flera ridklubbar ha särskilda regler som till exempel att man alltid måste ha hjälp när man rider och liknande. När det kommer till allemansrätten har du rätt att rida fritt i naturen, men med tanke på markskador bör du noga välja rätt väg och undvika mjuka marker som kan skadas. Du ridreglerbör alltid fråga markägaren om lov om du planerar att rida regelbundet i ett visst område. Detta gäller särskilt när du arrangerar organiserad eller regelbunden ridning på någon annans mark. Då har den som är arrangör ett särskilt ansvar samt måste anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina ridarrangemang eventuellt kan skada marken.

Ridregler om odlingar och gårdar

På planteringar och åkermark är det förbjudet att rida, samt även på en del gräsmattor, plantskolor, parkplanteringar med mera. Det gäller att du är påläst angående ridregler om var du får rida och inte får rida. Du får inte heller rida i markerade eller uppåkta skidspår, samt på de mjuka stigar som vanligtvis används för motionslöpning och vandring. Du bör tänka på att hästens hovar kan skada granarnas rötter, vilket kan leda till att det blir rotröta. Du får inte rida över tomter. Allemansrätten sträcker sig inte lika långt för ryttare som för den som rör sig fritt i skog och mark via fots. Detta är på grund av att ridning kan skada marken. Om du som ryttare skadar marken eller vägen kan markägaren kräva skadestånd.

Du har som skyldighet att känna till vad olika skyltar betyder som ryttare, då ryttare i trafiken betraktas som ett fordon. Därför måste man färdas höger om vägen så nära kanten som möjligt. Ryttarna ska känna till och följa allmänna trafikregler och får inte färdas på gång- och cykelbanor, alltså inte bara vanliga ridregler. Om du leder hästen i trafik ska du vara närmast bilarna.