Ridstigsystem i Vellinge och Sverige

För den som tycker om att rida är det viktigt med ridstigar och ridstigsystem. Det innebär stigar bland skog och mark där man enkelt kan röra sig med sina hästar utan att riskera att störa eller skärra någon. Det är viktigt med ridstigar där hästarna får en chans att uppleva naturen och vänja sig vid olika typer av miljöer. Samtidigt är det en fördel att få bort hästarna från tungt trafikerade vägar, och ridstigar i ridstigsystemVellinge och i övriga Sverige är därför en nödvändighet. Många hästar tycker dessutom att det är jobbigt med störningsmoment medan de blir ridna och därför är det en trygghet med ridstigar och ridstigsystem. Ingen vill ha en skenande häst i Vellinge, samtidigt som de givetvis måste få sin vardagliga motion och vänja sig vid andra moment i sin egen takt.

Ridstigsystem i Vellinge

Att hålla ridstigar systematiskt tillgängliga i Vellinge är otroligt viktigt och då ridintresset är stort i Vellinge kommun har det funnits ett flertal projekt för ridstigsystem. Det finns totalt över 1100 hästar i Vellinge kommun och det finns även ett stort intresse bland invånarna att bland annat bygga fler hästgårdar och ridhus. Gamla ridstigar rustas systematiskt upp ständigt och det finns även ett projekt där målet är att skapa fler ridvägar i samförstånd med markägare och ryttare. Meningen är att ridstigens vägar ska anläggas där de gör mest nytta för ryttare och markägare.

För att man ska få rida på sträckorna i i Vellinge som är just ridstigar krävs det att man är med i en ryttarförening. Då får man nyttja dem vid behov och efter ridskolans regler. Tanken är även att det i framtiden ska komma fler ridstigar som är systematiskt utplacerade efter störst behov och de ska även ta hänsyn till markägare, ryttare och befolkningen i övrigt. Målet är att det ska bli så bra som möjligt för alla.