Sport på hästens villkor?

Det är viktigt att man alltid tänker på hästens bästa när man sysslar med hästar. Därför bör man lära unga ryttare att tänka rätt från början och alltid ha hästen i fokus. Det är en sport som har ett långsiktigt ansvar och då verksamheten inom hoppningen är någonting som Sverige är stolta över är det även viktigt att föregå med gott exempel inom denna sport. Det innebär dock inte att allt som sker inom ridsporten idag är perfekt. Man bör skapa alla regler kring ridsporten utifrån hästens perspektiv samt alla dess upplägg. Det ska inte handla om ryttaren och när det gör det blir hästen ofta lidande. Hästar som lider är hästar som inte kan prestera på ett bra sätt när det väl gäller.

Hästskador inom sport

Hästar som rids i alltför högt tempo och i obalans far illa. Dettsporta medför att hästarna skadas och hästar med frambenshälta har allt som ofta uppkommit på grund av att hästarna har ridits felaktigt. De flesta skador som en häst får är ridrelaterade. Därför har man som ryttare ett ansvar att se till att man rider hästarna på ett bra sätt. Om man inte gör det resulterar det allt som oftast i onödiga skador för hästen. Det kan även resultera i att ryttaren blir skadad.

När man rider hästen på ett bra sätt är det även säker ridning. Då har man som ryttare kontroll över situationen och när en ryttare blir skadad är även detta ofta på grund av felaktig ridning. Därför gäller det att man lär unga ryttare rätt från början.

Hästsporten är trots allt stor och utbredd, och det är viktigt att man lär sig rätt från början. På så sätt kan sport med häst fortsätta vara framgångsrik när det sker på hästens villkor, oavsett om det handlar om kapplöpning och betting eller om det handlar om hoppning.